230 עמודים

עקבות האור על העדשה

מגדר, גיל וזמן בקולנוע

89.00

עקבות האור על העדשה בוחן את היצירה הקולנועית כמשקפת מקום, תקופה והווי תרבותי. הספר מנתח את עולם הקולנוע בפריזמה שדרכה ניתן לראות תהליכים ושינויים חברתיים, אבל בה-בעת כמדיום בעל השפעה רבה על זהות החברה ועל חלוקת התפקידים הגילאית והמגדרית המקובלת בה. הספר פותח צוהר להתבוננות בעולם הקולנוע באמצעות בחינת הדמויות הניצבות מאחורי המצלמה ובקדמתה, כל זאת לצד התייחסות להיבטים מצטלבים של מגדר, גיל וזמן כאבני בוחן לבחינת סוגיות הנוגעות במעמד חברתי, יצירה, תנועה ושינוי. ספר ייחודי זה מפלס נתיבים לניתוח יצירות קולנועיות מתוך התייחסות למקומו של הבמאי הטוטלי בתהליך היצירה, בחינת ייצוג מערך היחסים בין נשים וגברים בגיל מבוגר על המסך הגדול, והמשמעות הקריטית של הזמן בעולמם של במאים ובמאיות בישראל.

 עקבות האור על העדשה מציע לראשונה בחינה מחקרית של עולמם של במאים ישראליים מוכרים המצויים במחצית השנייה של החיים; הוא מתחקה אחר דבריהם ביחס ליצירתם, תנועת  MeToo והאופן שבו תעשיית הקולנוע מתייחסת אליהם עם התבגרותם. הצלחתו של הספר לחבר ולקשר בין הנעשה בקולנוע הישראלי לקולנוע הבינלאומי, התמקדותו בסרטים ארס-פואטיים המתארים את תהליך היצירה, והדרך שבה הוא מעניק מקום לנקודות המבט האישיות של במאים ובמאיות באמצעות התייחסות לראיונות איתם, – כל אלה מהווים מראה תרבותית משמעותית לאופן שבו היבטי מגדר, גיל וזמן באים לידי ביטוי בחברה ובתרבות בישראל ובעולם לאורך השנים.

 

"'עקבות האור על העדשה" חוקר בתבונה, ברגישות ובמקוריות את מופעי ומשברי הגיל והגבריות בקולנוע; הוא מצביע על כוחו של המדיום הוויזואלי להציע אפשרויות חדשות של זמן, מגדר וקיום בעולם".

 

פרופ' רז יוסף, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת ת"א

 

"ידע נרחב במגמות היצירה בקולנוע, לצד מחקר מקיף של תופעת הגילנות, משולבים כאן בדרך מרתקת המכוונת לביאור יחסי הכינון ההדדיים בין גבריות ונשיות לבין העשייה הקולנועית וייצוגיה".

 

  פרופ' אורלי בנימין, נשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית

 

 

ד"ר שלומית אהרוני ליר היא חוקרת מגדר ומדיה באוניברסיטת בר אילן זוכת פרסי מצוינות מדעית. כתביה ומחקריה פורסמו בכתבי עת בינלאומיים ובישראל. פועלת לקידום זכויות נשים, יזמית חברתית, מסאית ומשוררת. פרופ' ליאת איילון היא פסיכולוגית קלינית בהכשרתה ופרופסור בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן המתמחה בגילנות. נבחרה על ידי האו"ם לאחת מחמישים האנשים המובילים בעולם בקידום הזדקנות בריאה.