תרגום: תמי אילון-אורטל
עריכה מדעית: יהונתן אלשך

193 עמודים
13.5×21 ס"מ

פוסט-קולוניאליזם

מבוא
מק"ט 270 קטגוריות , מאת:

84.00

המחשבה הפוסטקולוניאלית היא אחת מפריצות הדרך הדרמטיות שהתרחשו בהגות ובתיאוריה החברתית והתרבותית מאז שנות ה-50 של המאה ה-20. בספר מרתק וקריא זה בוחן רוברט יאנג את ההשלכות וההשתמעויות הפוליטיות, החברתיות והתרבותיות של הדה-קולוניאליזציה באמצעות סיטואציות, חוויות ועדויות אישיות, ולא באמצעות הפשטות תיאורטיות. יאנג מחזיר את הפוסטקולוניאליזם למקורותיו ומחברו מחדש לחיים שבצל השליטה והדיכוי הקולוניאלי – החיים שכנגדם הפוסטקולוניאליזם מאפשר לחשוב ולפעול.

מסתבר שהקולוניאליזם לא הסתיים ונעלם עם התפוגגותה של השליטה הפוליטית הישירה של אירופה על שאר העולם. יאנג מוליך את הקורא דרך כל אותן סיטואציות, הקשרים ומאבקים שהקולוניאליזם ייצר ועדיין מייצר. באמצעות נטיעתו של הדיון בתוך הקשר תרבותי רחב הוא עומד על חשיבות הפוסטקולוניאליזם כמצב היסטורי, ולעניין זה מוצגות דוגמאות שונות: מעמדם של המנושלים מאדמתם מסיבות פוליטיות, כלכליות ואקולוגיות, תצורות מוזיקליות-היברידיות של מאבק, פמיניזם פוסטקלוניאלי ותנועות חברתיות ואקולוגיות גלובליות. מעל הכול, יאנג מבהיר את טענת היסוד שפוסטקולוניאליזם הוא במהותו פילוסופיה פוליטית של אקטיביזם הנחושה לערער על האי-שוויון הגלובלי אשר מאפיין את תקופתנו, אקטיביזם הממשיך בדרכים חדשות את המאבקים האנטי-קולוניאליים של העבר.

רוברט יאנג הוא מרצה לספרות אנגלית ולתיאוריה ביקורתית באוניברסיטת אוקספורד ועמית ב-Wadham College, אוקספורד. בין ספריו שפרסם לאחרונה: Colonial Desire: Hybridity in Culture, Theory and Race, 1995; Postcolonialism: An Historical Introduction, 2001. יאנג הוא גם העורך הכללי של כתב העת Interventions: International Journal of Postcolonial Studies.