165 עמודים
13.5×21 ס"מ

פלא הסובייקטיביות

עיון בפילוסופיה של עמנואל לוינס
מק"ט 184 קטגוריות , מאת:

79.00

מזה כמה שנים מעורר ההוגה היהודי-צרפתי עמנואל לוינס עניין הולך וגובר בקרב הציבור הרחב בישראל. אולם באופן פרדוקסלי, למרות העניין הרב בו, לעתים נותרה הבנת הגותו של לוינס עמומה בשל הקושי הטמון בפילוסופיה זו. כדי להתיר קשיים אלו, כדי לאפשר הבנה מעמיקה של מחשבה זו, נדרש עיון פילוסופי במשנתו של לוינס. הספר פלא הסובייקטיביות מציע בחינה כזו.

תוך כדי עיון צמוד בטקסטים המרכזיים של לוינס – בעיקר ב"כוליות ואינסוף", ספרו הגדול הראשון – מכניס אלי שיינפלד את הקורא לנבכי הגותו של לוינס. פלא הסובייקטיביות מראה כיצד, לאחר שהפילוסופיה העכשווית הספידה את האני, הכריזה על מותו של הסובייקט, לוינס מבקש – בוויכוח עם הגותם של הוסרל, היידגר, דרידה ועוד, אבל יד ביד עם דקארט (לפחות עד לנקודה מסוימת) – להשמיע מחדש את ייחודיות הסובייקט. באופן הזה מתגלה הפילוסופיה של לוינס כעיון פנומנולוגי-קיומי בתוככי המצב האנושי, כניסיון להתקרב להבנתו, ולו במעט.

אלי שיינפלד חושף פנים חדשות בפילוסופיה של לוינס. בניגוד למקובל מראה שיינפלד שלא האתיקה – על אף המרכזיות המוצהרת של מושג זה אצל לוינס – אלא המטפיזיקה היא העומדת במרכז הגותו של לוינס, בפרט שתי השאלות המטפיזיות שמאז ומעולם העסיקו את האדם: שאלת הנפש ושאלת האל.
לספר מצורפת מסה על שאלת האל אצל לוינס: "מן המילה אל השם – מסה על שם האל אצל לוינס". הדיון בשאלת האל, שהיא השאלה המטפיזית השנייה, משלים את מהלך הספר. דיון זה ממחיש את הקשר שבין הגותו הכללית-פילוסופית של לוינס למחשבתו היהודית.

אלי שיינפלד הוא ד"ר לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ומלמד הגות יהודית מודרנית באוניברסיטת תל אביב. נמנה עם מייסדיו של כתב העת הפילוסופי "מחברות ללימודים לוינסיאניים" המתפרסם בצרפת, וכמו כן משמש בו כחבר מערכת.