עורכת: ד"ר שושנה זאבי

116 עמודים
17×24 ס"מ

פעימות – גיליון מס' 1

כתב עת למוזיקה ותרבות

84.00

כתב העת פעימות מהווה צוהר אל עולם המוזיקה והמחקר המוזיקולוגי בתוך הקשריו לשיח התרבותי העכשווי בארץ; פניה הרבות של המוזיקה ניבטות אלינו מתוך הופעותיה בכל תחומי החיים, התרבות והחברה.

המשתתפים בכתב העת קשורים בתחום המוזיקולוגיה – חוקרים וסטודנטים מתקדמים, מלחינים ומבצעים. המאמרים מכוונים לקהל מגוון: למוזיקאים, למוזיקולוגים ולכל שוחר מוזיקה, לאנשי ספרות, אמנות וקולנוע ולחוקרי חברה ותרבות.

כל אחת מחוברות כתב העת תתמקד בנושא אחד, או בשני נושאים הקשורים זה בזה, כך שתתאפשר פרישׂה רחבה של הגות ופרשנות שתאיר את הנושא מכיווני מחשבה שונים. בחוברת הראשונה שישה מאמרים ובהם תנועה מהמוזיקה אל מפתנם של תחומי תרבות נוספים. המאמרים מוקדשים לדיון בריתמוס, שהוא יסוד מכונן במוזיקה – הן על פני השטח והן בעומק היצירות – ומעניק ליצירה המוזיקלית איכות מופשטת ומוחשית.

תוכן עניינים

נפתלי וגנר
חקירות מוזיקליות באינסוף הקטן ובאינסוף הגדול: אופוס 111 של בטהובן לפי מילן קונדרה

ציפי פליישר
נתן זך בלבוש רוקיסטי ( מתי כספי מפרש)

יונתן בר-יושפט
קאנון בקניון: להגן על הביקורת מפני מבקריה

מיכל טל
הוראה בראי הזמן / הוראה על ציר הזמן

מוטי אדלר
תפיסת התנועה

שושנה זאבי
הרומן כתבנית של מקצביו: על 'זכרון דברים' ליעקב שבתאי

כתב העת רואה במסגרת:
המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סם רובין
בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
הפקולטה לאומנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם הוצאת רסלינג