270 עמודים

פציפיזם והתנגדות

בעקבות פרנץ פאנון, מרטין לותר קינג ומלקולם X

89.00

פציפיזם והתנגדות עוסק בשאלה האם כינונה של תודעה עצמית קולקטיבית במהלך ההתנגדות חייב לעשות שימוש באלימות? ספי קופרמן דן בעמדותיהם של פרנץ פאנון, מרטין לותר קינג ומלקולם x ביחס לשאלה זו. הוא טוען שחרף העובדה שתשובתו של פאנון לשאלה זו חיובית, האלימות אינה מהווה עבורו תכלית לעצמה או רפלקס גרידא לאלימות הקולוניאליסטית, שכן האלימות עבור פאנון מעצבת תודעה עצמית קולקטיבית בעלת שילוש תוכני: היא כוללת את התכנים לאומיות, חברתיות ודמוקרטיה.

בניגוד לתשובתו של פאנון לשאלת האלימות, מרטין לותר קינג טוען שעל ההתנגדות מוטלת החובה לדחות את האלימות. המחבר טוען שעבור קינג המושג החשוב בהקשר זה הוא האהבה האמונית, מושג אשר מאייך יחדיו את התיאוריה הלא-אלימה ואת הפרקסיס הלא אלים. המקרה של מלקולם x מורכב יותר: מצד אחד הרטוריקה של מלקולם לעיתים אלימה, ומצד שני מלקולם לא פגע באיש ולא ארגן פעולות גרילה מימיו. למעשה, תפיסותיו של מלקולם התפתחו עם השנים: מתומך של רעיון ההפרדה בין שחורים ללבנים מלקולם התפתח לחסיד נלהב של המאבק למען זכויות אדם.

שלוש הדמויות נבחנות בספר זה על פי פילוסופיית התקווה של ארנסט בלוך, אשר מציע מטאפיזיקה פתוחה הצופה פני עתיד.

 

ד"ר ספי קופרמן הוא פילוסוף המתמחה בפילוסופיה הפוליטית. "פציפיזם והתנגדות" מבוסס על עבודת הדוקטורט שהוגשה בבית הספר לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. קופרמן היה מרצה אורח באוניברסיטת הרטפורדשייר (אנגליה); לימד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.