396 עמודים
16.5×22.5 ס"מ

פרוטוקולאז' 2013

כותבים חזותי

99.00

פרוטוקולאז' 2013 מבקש לפרוס את מתודולוגיות המחקר המגוונות המשמשות ללימוד התרבות החזותית בראשית המאה ה-21. המאמרים בגיליון הזה מציגים נקודות מבט מגוונות לחקר הדימוי החזותי, מקצתן מתייחסות לרלוונטיות של מתודולוגיות מודרניסטיות/מסורתיות (כגון איקונוגרפיה, אנתרופולוגיה חזותית ופסיכואנליזה) ומקצתן מציגות מתודולוגיות חדשות בעל גוון היברידי פוסט-מודרני (סוציולוגיה של המדעים או מתודולוגיות המשלבות ומטשטשות בין מדעי הרוח למדעי החברה). מתודולוגיות אלו מציגות את המחקר החדש של הדימוי החזותי בעידן של משבר הייצוג, שבו אין עוד תיאוריות הדוגלות באמת אחת ובמחקר אובייקטיבי או במודל תיאורטי בעל התחלה וסוף סדורים. המתודולוגיות לניתוח חזותי המוצגות בגיליון הזה משתמשות בתיאוריות בין-תחומיות ורב-תרבותיות ושמות דגש על רלטיביזם, אינטואיציה, תמהיל, פרגמנטריות ועמדה ביקורתית. עמדה כזו שוברת את גבולות הדיסציפלינות האקדמיות ומבקשת להרהר (ואולי ולערער) על היומרה כאילו יש טענות אובייקטיביות שיכולות להתגלות כמסקנות בתיאוריה סגורה.

המאמרים הנכללים בגיליון הזה מציגים מתודולוגיות בעלות אוריינטציה של תהליך ולא של מבחן התוצאה, ולעתים קרובות הם מציפים את נקודת המבט האישית של החוקר ודנים בשיטות העבודה שלו. לצד הדיון המתודולוגי, פרוטוקולאז' 2013 חותר לחשוף גם את מושאי המחקר החדשים של התרבות החזותית בתקופה הפוסט-מודרנית, אשר מצויים במוקד השיח האקדמי: צילום, מיצב, מיצג ווידאו-ארט, ממשקים אינטראקטיביים, פרסומות, אופנה ועיצוב – ולפיכך אלו הסוגות העיקריות הנדונות בו.

פרוטוקולאז' 2013 רואה אור בשיתוף של ביה"ס לאמנות בצלאל עם הוצאת רסלינג

תוכן העניינים 

אורי ברטל סיפורה של כרזת פרסומת יפנית: מתודולוגיה אינטגרטיבית לחקר הדימוי בפרסום

דנה אריאלי-הורוביץ לכתוב את החזותי: אוטוביוגרפיה מדעית או המקרה של "הפנטום הנאצי"

נעמי מאירי-דן כשהאמנות הקנונית פוגשת את התרבות החזותית הפופולרית: בין מושאי מחקר לשיטות מחקר

איתמר לוי אמנות ופסיכואנליזה: לחשוב דברים קשים לחשיבה

נעם גל כל מורה הוא אמן: פדגוגיה רדיקלית אצל יוזף בויס

שלום שפילמן ראייה בדיעבד

גל ונטורה על מחוכים ו(א)נשים: פנופסקי, אחרי הכול

גיא טל סמיוטיקה ועולם הכישוף: היפוך והיברידיות באמנות הרנסנס האיטלקי

ורד מימון תיאוריית הצילום המודרניסטית של מייקל פריד

שמוליק מאירי התרבות החזותית של הגאולוגיה: מבט בארבע עיניים על זמן עמוק – המקרה של "ללכת עם דינוזאורים"

יונתן ונטורה צבע, חומר, פונקציה ומה שביניהם: איך להשתמש בתרבות חומרית ובתרבות חזותית להבנת מוצרים מעוצבים

רז גרינברג ניתוח הטקסט המונפש: "פנים מצחיקות" בתור מקרה מבחן

בן ברוך בליך קומיקס: איזו מין חיה זו?

איילת כהן משפחות "הארץ": דיוקן המשפחה הישראלית בעיתונות סוף השבוע

תמר ברגר לרחף כמו פרפר, לעקוץ כמו דבורה

עודד וולקשטיין ועמרי הרצוג הראוי ואינו נראה: עיון מטמורפוזי במטאפורות חזותיות ומילוליות

טל פרנקל אלרואי בית הפלמ"ח: גוף ראשון רבים – אתר זיכרון כמרחב פוליפוני