240 עמודים

קורא בין התמונות

לוח השנה העברי בראי האומנות היהודית

84.00

"קורא בין התמונות הוא יצירת אמנות בפני עצמו. הוא מצליח בצורה מבריקה לבסס דרך לפענוח המסורת היהודית – הן באמצעות האות הכתובה והן באמצעות המקורות הוויזואליים שלה. באופן הזה הוא מציע כלי חינוכי יוצא דופן, שופע יופי וידע. ראוי לספר זה שיהיה חובה לכל הציבור".

 פרופ' אלישבע רבל-נהר, לשעבר ראש המחלקה לתולדות האומנות, האוניברסיטה העברית

ספרו החדש של אליסף תל-אור, קורא בין התמונות, מבקש לחבר בין עולמות מקבילים: "הסדנה" ו"בית המדרש", "האמנות החזותית" ו"ארון הספרים היהודי", "המחקר העיוני" ו"החופש היצירתי", כל זאת במטרה שעולמות מקבילים אלו יפרו אחד את השני, ויחד יפרו את רוח האדם.  באופן הזה מבקש הספר לפתוח את שערי בית המדרש ולהביא קולות נוספים, מהעבר ומההווה, שישתתפו בשיח המתקיים בו: קולות הנשמעים לא רק במשיכת קולמוס אלא גם במשיכות מכחול, בצבעוניות עזה אשר לה רבדים שונים ועומקים חדשים; קולותיהם של האמנים מהעבר ומההווה מחד גיסא, וקולותיהם של חוקרים, אמנים והקהל הרחב ששפת האמנות קורבה לליבו מאידך גיסא.

בכל אחד מפרקי הספר ניצבת תמונה מרכזית הקשורה באחד החגים העבריים המעלה תהיות ושאלות רבות. בעקבות מסע מחקרי, עיוני ופרשני, ותוך כדי השוואתה ליצירות אמנות אחרות, מוצעת בספר קריאה עכשווית, אקטואלית ורלוונטית אשר מצטרפת לקשת הרעיונות והיצירות שבכוחן להפרות את זהותם של נשים ואנשים אשר ה"תרבות היהודית" – במובנה הרחב – מהווה מסד משמעותי בזהותם.

אליסף תל-אור הוא ראש תחום פיתוח התוכן וההדרכה ברשת "מיתרים – חינוך. קהילה. יהדות משלבת". רשת מיתרים מלווה למעלה ממאה מוסדות חינוך – מהגיל הרך עד למסגרות על-יסודיות, לצד קהילות מעורבות בישראל – במטרה ליצור תשתית תרבותית והוויית חיים משותפת לבעלי זהויות שונות על הרצף היהודי-ישראלי.  ספרו "תלמוד שנוי במחלוקת" ראה אור ברסלינג (2019).