355 עמודים
13.5×21 ס"מ

רב-קוליות ושיח מחול בישראל

89.00

הספר רב-קוליות ושיח מחול בישראל מציג לראשונה בעברית קובץ מאמרים בתחום המחול, ובוחן את ריבוי הקולות הנארגים בשיח המחול העכשווי בישראל. הספר בוחן את התנועה והמחול המתקיימים במרחב הישראלי, את יחסי הגומלין הנרקמים בתוך מרחב זה עם רעיונות אמנותיים, עם מסורות תרבותיות, עם צורות מחול ומרחבים גאוגרפיים אחרים. מתוך דיון זה עולה סוגית המפתח של חיפוש אחר ביטוי ייחודי ישראלי, כלומר יצירתה של מקומיות בתוך שפת המחול והתנועה האוניברסלית.

האסופה מציגה מאמרים שנכתבו מתוך שדות ידע שונים: היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, חינוך, תקשורת וביקורת האמנות, ולפיכך השתמשו בהם בשיטות מחקר שונות: מחקר ארכיוני, תצפית ותצפית משתתפת, ריאיונות, ניתוח תוכן תנועתי במתודות איכותניות וכמותניות, ואף הסתמכות על ידע גופני אישי שנצבר במשך שנות חיים כמקור עומק לתובנות קינסתטיות של חווית הגוף במרחב שתורגמו לידע מדעי. נושאי המחקר מציגים אף הם קולות שונים: מחול אמנותי לצד עממי, מחולות הנעים בין תרבויות שונות וכאלו המבטאים זיווגים מקומיים חדשים שספגו לתוכם השפעות מערביות, אירופיות ואמריקאיות, לצד השפעות מזרח-תיכוניות; מחולות המייצגים דפוסים מסורתיים לצד פוסטמודרניים, מחול מודרני לצד בלט קלאסי, מחולות יהודיים בישראל ובתפוצות לצד מחולות לא יהודיים, מחולות כתרבות פנאי וכעיסוק שהוא חברתי, חינוכי, לאומי ומגדרי.

עורכות הספר: ד"ר הניה רוטנברג היא חוקרת מחול העוסקת בסוגיות אסתטיות ובמערכות יחסים בין ריקוד וציור בתרבות פוסטמודרנית. מלמדת בבית הספר לאמנויות המחול במכללת סמינר הקיבוצים ועורכת שותפה של כתב-העת "מחול עכשיו".

ד"ר דינה רוגינסקי היא סוציולוגית ואנתרופולוגית החוקרת את המפגש שבין מחול ומופע תרבותי לבין לאומיות, אתניות, פולקלור ופוליטיקת תרבות. לימדה באוניברסיטאות בישראל וכיום מלמדת באוניברסיטת טורונטו, קנדה.