300 עמודים

שוק, משפט ופוליטיקה

על אחריות חברתית של תאגידים

78.00

שוק, משפט ופוליטיקה: על אחריות חברתית של תאגידים הוא ספר ראשון מסוגו בישראל המקבץ מאמרים של חוקרים מדיסציפלינות שונות – משפט, סוציולוגיה, היסטוריה וסביבה –המציעים ניתוח ביקורתי וחדשני של שדה האחריות החברתית התאגידית. השיח הקיים בתחום זה, למרות התפתחות רבה שעבר בשנים האחרונות, עדיין רואה באחריות החברתית התאגידית שדה שהוא בעיקרו וולונטרי, לאו דווקא משפטי, המצוי בתחום שמעבר לציות לחוק וכפוף לחובת התאגיד למקסם רווחים. בניגוד לתפיסה זו, נקודת המוצא של המאמרים בספר זה היא ששאלת האחריות החברתית של התאגיד העסקי ומקומו בחברה המודרנית היא שאלה פוליטית ומשפטית לא פחות מאשר שאלה עסקית-כלכלית צרה.

מאמרי הספר מדגישים ששאלת הרגולציה של תאגידים והיקפה תלויה, בראש ובראשונה, בתפיסה נורמטיבית הנוגעת לתפקידם של תאגידים בחברה, כמו גם לשאלה את מי עליהם לשרת. כמכלול, הספר מאיר את המתח המובנה בין התכלית הכלכלית של התאגיד לבין המחויבויות החברתיות שלו, ובין שאלות של יעילות לבין שאלות של אחריות; הוא מצביע על חשיבות הבנת ההקשר הפוליטי הרחב יותר של הדיון בסוגיות אלה. מאמרי הספר מבקשים להצביע על האופנים השונים שבהם פועל שדה האחריות החברתית התאגידית בישראל ובארצות הברית בנושאים כמו זכויות אדם, זכויות עובדים, סביבה, שוק ההון, תקשורת ועוד.

העורכים: ד"ר עופר סיטבון הוא ראש הקליניקה לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ממייסדי המכון לאחריות תאגידית שאותו ניהל בין השנים 2015-2013. בעל דוקטורט במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב; מרצה בנושאי משפט, זכויות אדם ושינוי חברתי. ד"ר רונית דוניץ-קידר היא מרצה בכירה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים; ממייסדי המכון לאחריות תאגידית שבראשו עמדה בין השנים 2015-2013; חוקרת שאלות של אחריות בהקשרים פילוסופיים ופוליטיים; מרצה לפילוסופיה של המשפט, לאחריות חברתית של תאגידים ולדיני חוזים.