540 עמודים

שיקום עוברי חוק

תיאוריה ויישום

94.00

תוכן עניינים

הקדמה מאת עורכי הספר

שער 1: שיקום עוברי חוק – מודלים וגישות תיאורטיות.

מסגרת עבודה מבוססת נתונים לשיקום עוברי חוק: מודל   RNR- רונן זיו.

גישה מבוססת-חוזקות לשיקום עוברי חוק: מודל החיים הטובים (GLM) – רונן זיו ורוברט אפשטיין.

שיקום עוברי חוק מפרספקטיבה של קרימינולוגיה חיובית: מתיאוריה לפרקטיקה – אתי אלישע ונתי רונאל.

מודל לטיפול ושיקום עוברי חוק מכורים לסמים – ענת זליג ושבי אהרון.

מודל לטיפול מוכוון טראומה עבור נשים עוברות חוק – ענת גור ענת זליג ולאה איציק..

עקרונות להתערבות וטיפול בנשים עברייניות מין – יהודית אבולעפיה ויהודית אסולין מזרחי.

שער 2: דרכי התערבות וטיפול בעוברי חוק בקהילה

מניעת תיוג או תפיסה ברשת? מחקר מלווה לשלב הפיילוט של "הסדר מותנה" – טלי גל, שי צפריר, ולליב אגוזי.

לצאת מהדלת המסתובבת: בתי משפט קהילתיים בישראל כמנגנון לשיקום עוברי חוק וקהילות – הדר דנציג-רוזנברג וטלי גל.

משחק, חירות וקהילתיות: תפיסות של מדריכים לגבי מאפיינים של שיקום וריפוי בקפוארה – גילה אמיתי.

סוגיות ואתגרים בשיקום אסירים משוחררים ערבים בישראל – רותם שער-אפודי וסאמר קעדאן.

"אני אלך אתו לאן שיוביל – אהיה הקול של האסיר": תפיסות של מפקחים ומטפלים לגבי תוכנית הפיקוח התעסוקתי של רש"א עבור אסירים משוחררים בקהילה – אפרת שהם ורונית פלד-לסקוב.

"אני עם עבריינות גמרתי": תפיסות של אסירים משוחררים לגבי תוכנית הליווי הטיפולי והפיקוח התעסוקתי של רש"א – רונית פלד-לסקוב, אתי גולן, אורי תימור וליאור גדעון.

שער 3: דרכי התערבות וטיפול בעוברי חוק בכלא

ההשפעה המורכבת של תוכניות שיקום דתי בכלא על רצידיביזם בקרב אסירים משוחררים בישראל – נעם חביב, דויד וייסבורד, באדי חסייסי, אפרת שהם  ומייקל וולפוביץ.

פסיכותרפיה פורנזית בקרב אסירים: עקרונות, דילמות וקשיים טיפוליים – יואל שפרן.

יעילות הטיפול הקבוצתי בעברייני מין כלואים במסגרת החטיבה לפסיכיאטריה משפטית (מב"ן) – הילה לוי ויעל אידיסיס..

ההשפעה של השתתפות ביוגה על הפחתת רצידיביזם בקרב אסירים בישראל –  שקד קובלסקי, באדי חסייסי, אתי אלישע ונועם חביב.

שימו פוקוס: רדיו קהילתי בכלא ככלי לשיקום אסירים – סקירה אמפירית – אירית אדמצ'וק ותומר עינת.

עמדות של אסירים בישראל כלפי תהליכי צדק מאחה: השלכות ויישומים בהיבט של שיקום אסירים  – ענבל פלג-קוריאט ודנה וימן-זקס.

שומרים על הגחל"ת: בחינת מערך השיקום בבתי הכלא הצבאיים בישראל – לאה איציק.

‏רשימת מקורות