230 עמודים

תיאוריה של המלחמה

יציבות המערכת ותפוקות טריטוריאליות

82.00

תוך כדי כך שהוא מתבסס על 200 שנה של היסטוריה בין-לאומית (1816-2016), ספר זה דן בהרחבה במערכת הבין-לאומית, במעצמות-הקוטב, אשר מספרן מגדיר את דגם המערכת הבין-לאומית, ובתפוקות הטריטוריאליות של המלחמות שבהן היו מעורבות מעצמות-הקוטב במהלך התקופה שבה עוסק הספר.

בהתבסס על סקירה מקיפה ומעמיקה של התיאוריות המובילות בתחום היחסים הבין-לאומיים פיתח עופר ישראלי תיאוריה מערכתית חדשנית על המערכת הבין-לאומית שאותה הוא מיישם באופן מקיף על מספר גדול של מקרי מבחן. הסגנון המקצועי הרהוט והמדויק – המסתייע בטבלאות, תרשימים, הערות וביבליוגרפיה אקדמית נרחבת – מחדד את ההבנה התיאורטית והאמפירית של התקופה, כך שהקריאה בספר הופכת לשיעור מאלף בהיסטוריה דיפלומטית, ביחסים בין-לאומיים ובמשחק המעצמות הגלובלי.

"עופר ישראלי כתב ספר חשוב המשלב תיאוריות חדשניות ביחסים בין-לאומיים עם ניתוחים היסטוריים ועכשוויים מרתקים. הספר מהווה תרומה משמעותית לחקר הפוליטיקה הבין-לאומית שתגדיל את מודעות הקהל הישראלי ליכולת של תיאוריות בתחום להסביר תופעות מרכזיות של מלחמה ומדיניות במערכת הגלובלית. הספר מומלץ מאוד לכל המתעניינים בשאלות מרכזיות אלו".

פרופ' בני מילר, המחלקה ליחסים בין-לאומיים, אוניברסיטת חיפה

ד״ר עופר ישראלי הוא גאוסטרטג: מומחה למדיניות ביטחון בין-לאומי והמזרח התיכון, מלמד יחסים בין-לאומיים, קבלת החלטות במדיניות חוץ והמזרח התיכון במרכז הבינתחומי הרצליה ובאוניברסיטת חיפה. במסגרת תפקידיו הביטחוניים עוסק ישראלי בסוגיות של תכנון אסטרטגי ומדיניות ביטחון לאומי. פרסם מאמרים רבים בכתבי עת אקדמיים בארץ ובעולם. ספר נוסף של עופר ישראלי, Complex Effects of International Relations, עומד לראות אור בקרוב.