323 עמודים
15×22.5 ס"מ

תרבות אדריכלית

מקום, ייצוג, גוף

98.00

אדריכלות: עיסוק המתמחה ביצירת סביבות בנויות, מבוסס על עבודת האדריכל (המומחה), המתבצעת בתוך מערך חברתי, כלכלי ותרבותי, במתח בין המזמין למשתמש. עניינה של תרבות אדריכלית הוא ביחסי הגומלין בין המוצר האדריכלי לבין השיח האדריכלי. אולם, בשונה מהדיון במוצר האדריכלי, הנוטה להתמקד במשמעויות החלליות והצורניות של הסביבה הבנויה – במנותק ממשמעויותיה החברתיות, הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות – דיון בתרבות אדריכלית רואה בתהליכי עיצובה של הסביבה בתוך מערך מוסדי, חברתי וכלכלי, חלק אינטגרלי ממחשבה ומעשייה תרבותיות.

הספר תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף מכיל מבחר מאמרים שכתבו הוגים, חוקרים ואדריכלים, אשר דנים בנושאים הקשורים בתרבות אדריכלית. הדיון מתמקד ביחסי הגומלין של האדריכלות עם מבני הכוח, אשר היא חלק מהם ואשר בתוכם היא פועלת. הוא רואה במוצר האדריכלי ובשיח עליו חלק ממערך כוחות אלה ומתעניין באופן שבו הם מכוננים סביבות ומעצבים אותן. על כן נמנע הספר מדיון אוטונומי סגור בתוך גבולות התרבות האדריכלית ופותח את הזירה גם למיני דיון אחרים. מטרתו לפתוח את הדיון האדריכלי לקהל הרחב ולמקדו במשמעויותיה הייחודיות של תרבות אדריכלית במציאות הישראלית.
המתחים המשפיעים על התרבות האדריכלית בישראל ממקדים את הדיון בספר בשלוש סוגיות מרכזיות: מקום, ייצוג וגוף. סוגיות אלה, התלויות זו בזו ואינן ניתנות להפרדה, מעוגנות בעשייה ובמחשבה האדריכליות, אך קשורות גם בתהליכים אחרים המעצבים את הסביבה במסגרות ידע שאינן בהכרח בגבולות הידע המקצועי הגבוה, ומכירות במקום כחלק מדרך חיים ומשימוש שגרתי בסביבות יומיום. שלוש הסוגיות מהוות מסגרת לדיון בסדר יום אדריכלי הממקם את האדריכלות בישראל בתוך מהות החשיבה והעשייה האדריכליות, בתוך מסורת של חיפושים קודמים, בניסיון ליישב את המתח בין תיאוריה לפרקטיקה, בין קונקרטי לאבסטרקטי, בין חזון ליומיום.

*ספר זה מכיל תרגומים לשלושה מאמרים, אשר הפכו זה מכבר לקלאסיקה בתחום:
מישל דה סרטו: "צעדות בעיר".
אנרי לפבר: "ייצור המרחב".
פייר בורדיה: "הבית הקאבילי".

רחל קלוש היא אדריכלית ומתכננת ערים; מרצה בכירה, מלמדת אדריכלות, עיצוב עירוני ותכנון ערים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
טלי חתוקה היא אדריכלית ומעצבת עירונית המשתלמת כעמיתת Fulbright ו-Marie Curie לפוסט-דוקטורט בפקולטה לארכיטקטורה, MIT, בוסטון.